location, locatio, location

בתקופה שבה מדברים על בחינה מחדש של מודלים ותבניות, נכון אולי לבחון גם את סגנון המגורים שלנו.

בערים ברחבי העולם יוצרים וריאציות של מגורים משותפים, בצורה המעודדת חיסכון בחלל ותוך כדי כך מאפשרת שמירה על פרטיות לצד מידה של שיתוף וקהילתיות. הגיוני. אז במסגרת שבירה של מוסכמות, הנה מסר של 7 דקות של מישהו שבחר בחירה לא שגרתית ופתיחת ביתו לאורחים בסוף החיים דווקא כחלק מדרך חיים.

התוצאה היא חסד גדול ומרגש.

16 צפיות

אני פוגשת אנשים לרוב בביתם או במקום בו הם נמצאים (בית אבות, בית חולים וכיו"ב)

רוצים לשאול, להכיר ולהתייעץ?

צרו קשר:

שהם עדי

052-8545094

shohambigadi@gmail.com